kalliokiipeily

Kesä
Talvi

Kalliokiipeily

Tunnetuimmat paikat Mäntyharjun lähellä löytyvät Repoveden kansallispuistosta Olhavalta, jossa on kymmenittäin eri tasoisia kiipeilyreittejä.

Reitin ensimmäisenä alaköydellä kiivennyt saa nimetä reitin, eikä kiipeilijöiltä tunnu puuttuvan mielikuvitusta, sillä Olhavalle nimettyjä reittejä ovat  mm. piipittävät lipidit ja uitettu koira. Vanhin Olhavan reiteistä on vuonna 1975 nimensä saanut Vekara. 

Kiipeilyreiteille annetaan myös numero, joka kuvaa reitin vaikeutta. Osa reiteistä kulkee kallionhalkeamia pitkin ja toiset menevät ylös kallionseinämää pitkin. Olhavanlammen veneet ovat ainoastaan kiipeilijöiden käytössä. Lisää tietoa Olhavalla kiipeilystä saat kiipeilyliiton sivuilta tai alan foorumilta Sloupista. Yrittäjistämme ainakin SeikkailuviiKari tarjoaa köysilaskeutumista ja yläköysikiipeilyä Olhavanvuorella. 

Mäntyharjun läheisyydessä on muitakin kiipeilypaikkoja, mutta ne sijaitsevat yksityisten maanomistajien mailla, joten harrastajilta kannattaa kysellä niistä tarkemmin.

Kiipeily ja jokamiehenoikeudet

Vaikka kiipeily kuuluu periaatteessa jokamiehenoikeuteen niin pulttien kiinnittämistä lupaa kysymättä ei ainakaan suositella. Oikeustapausten nojalla voidaan nimittäin esittää päätelmä, jonka mukaan pulttirivistön katsotaan olevan eräänlainen kiipeilijän ulkoilureitti. Ulkoilureitin perustamiseen tarvitaan maaomistajan lupa tai ulkoilureittitoimitus. Toisen maata ei saa muuttaa ulkonaisesti toiseksi; siis ei saa kaivella eikä rakennella. Oikeus voi katsoa, etteivät pultit sinänsä aiheuta vähäistä suurempaa haittaa, jos jyrkänteellä ole muuta maankäytöllistä arvoa. Tietysti, jos pulteista seuraa kansainvälinen kiipeilijöiden vaellus alueelle niin tilanne on toinen. Koska tilanne on näin epäselvä, ympäristöhallinto suosittaa maanomistajan suostumuksen hakemista tai vaihtoehtoisesti väliaikaisten kiinnikkeiden käyttämistä. Lähde: ympäristöhallinto. 

Lisätietoa 
Suomen kiipeilyliitto SKIL ry. 
www.climbing.fi

 

 

suursavoop   kuoma   pitajanuutiset   hewsaw   kkauppa   mantyharju  masek   maakuntaliitto   vipuvoimaaeu   eualuekehitysrahasto    repovesi